2005–2006 mokslo metų RUDENS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

I KURSAS

14 laida

 

II KURSAS

13 laida

Molekulinės fizikos teorinės užduotys, parengė VU FF III k. stud. Viktor Novičenko ir doc. dr. S. Tamošiūnas

 

III KURSAS

12 laida

Tarptautinių fizikos olimpiadų užduotys, parengė prof. habil. dr. A. R. Bandzaitis

Molekulinės fizikos teorinės užduotys, parengė VU FF III k. stud. Viktor Novičenko ir doc. dr. S. Tamošiūnas