2006–2007 mokslo metų VASAROS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

I KURSAS

15 laida

Braižyba, parengė prof. P. J. Žilinskas

 

II KURSAS

14 laida

Kietojo kūno dinamika, hidrodinamika, svyravimai ir bangos, parengė dr. V. Lapeika 

 

III KURSAS

13 laida

Elektromagnetizmas, parengė prof. J. Storasta ir doc. dr. A. Žindulis