Mokymosi sesija Kursas Tema Konspekto autorius, pavadinimas

Vasaros (I)

I

Kompiuterija

S. Vingelienė. Kompiuterijos paskaitų konspektas

Fizika

 

Fizikos pradmenų laboratoriniai darbai

 

Braižyba

 

Vasaros (I)

II

Mechanika

V. Kaminskas, J. A. Martišius, A. UdrisKietojo kūno dinamika. Hidrodinamika. Svyravimai. Bangos

ISBN 9986-778-06-9

UDK 539.2(075.3)

Ki59

Mechanikos laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Vasaros (I)

III

Elektra

V. Rinkevičius. Elektromagnetizmas

ISBN 9986-778-08-5

UDK  537.8(075.3)

El-34

Elektros laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Rudens (II)

I

Mechanika

V. Kaminskas, J. A. Martišius. Kinematika

ISBN 9986-778-09-3

UDK  531(075.3)

Ki-105

Mechanikos laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Braižyba

 

Rudens (II)

II

Molekulinė fizika

 

Molekulinės fizikos laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Kompiuteriai

 

Matematika

 

Rudens (II)

III

Optika

V. A. Šalna. Geometrinės optikos ir fotometrijos pagrindai

ISBN 9986-778-03-4

UDK  535(057.3)

Ša58

Elektronika

 

Žiemos (III)

I

Mechanika

V. Kaminskas, J. A. Martišius. Materialaus taško dinamika

ISBN 9986-778-10-7

UDK 531(075.3)

Ma618

Mechanikos laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Matematika

 

Žiemos (III)

II

Elektra

V. Rinkevičius Elektrostatika

ISBN 9986-778-11-5

UDK 537(075.3)

El-41

Elektros laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Matematika

 

Žiemos (III)

III

Elektronika

 

Optika

V. A. Šalna. Geometrinės optikos ir fotometrijos pagrindai

ISBN 9986-778-03-4

UDK  535(057.3)

Ša58

Optikos laboratoriniai darbai

V. A. Šalna. Optika (laboratoriniai darbai)

ISBN 9986-778-13-1

UDK 535(076)

Op41

Kvantinė mechanika

Dr. R.Juršėno pateikiama Kvantinės mechanikos medžiaga mokyklos trečiakursiams jų pageidavimu    

Pavasario (IV)

I

Mechanika

V. Kaminskas, J. A. Martišius. Tvermės dėsniai

ISBN 9986-778-05-0

UDK  53(075.3)

Tv23

Mechanikos laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Pavasario (IV)

II

Elektra

V. Rinkevičius. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas

ISBN 9986-778-07-7

UDK  537.3(075.3)

Nu-19

Elektros laboratoriniai darbai

A. Medeišis. Mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas. Fizikos praktikumas

ISBN 9986-778-12-3

UDK 53(075.3)

Me-15

Pavasario (IV)

III

Atomo fizika

 

 

Vaidutis Antanas Šalna. Optika (ISBN 9986-778-04-2, UDK 535(075.3)Ša58
Edmundas Kuokštis. Magnetizmo paskaitos (2006 m. balandis)

Edmundas Kuokštis.

1 paskaita

2 paskaita

Kinematikos uždaviniai

Edmundas Kuokštis.

Dinamikos paskaitos (2008 m. sausis)

Dinamikos uždaviniai (2008 m. sausis)

Edmundas Kuokštis.

Dinamikos paskaitos (2008 m. kovas)

Dinamikos uždaviniai (2008 m. kovas)

Edmundas Kuokštis.

Hidrostatikos ir hidrodinamikos paskaitos (2008 m. birželis)

Svyravimų ir bangų paskaitos (2008 m. birželis)

Skysčių ir dujų mechanikos uždaviniai 
(2008 m. birželis)

Svyravimų ir bangų uždaviniai 
(2008 m. birželis)

Edmundas Kuokštis.

Dinamikos paskaitos (2009 m. sausis)

Dinamikos uždaviniai (2009 m. sausis)

Edmundas Kuokštis.

Dinamikos paskaitos (2009 m. kovas)

Dinamikos uždaviniai (2009 m. kovas)

Edmundas Kuokštis.

Kinematika. Įvadas. 1 dalis (2021 m. sausis)

Kinematika. Įvadas. 2 dalis (2021 m. sausis)

Kinematika. Uždaviniai (2021 m. sausis)

Edmundas Kuokštis.

Svyravimai ir bangos (2021 m. sausis)

Svyravimai ir bangos. Uždaviniai (2021 m. sausis)

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2004 02 17.

Pataisyta, papildyta: 2006 04 07, 2007 10 26, 2008 02 12, 04 10, 07 15, 2009 03 31, 2020 01 14. 2021 02 01.