2003-2004 mokslo metų ŽIEMOS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

I KURSAS

12 laida

Dinamikos ir statikos teorinės užduotys, parengė dr. V. Lapeika

Perskaityti: Izaokas Newtonas - jo gyvenimas ir darbai. Z. Žemaitis, 1927 m.

 

II KURSAS

11 laida

Elektrostatikos teorinės užduotys, parengė doc. A. Žindulis

Dinamikos ir statikos teorinės užduotys, parengė dr. V. Lapeika

Perskaityti: Pasakojimai apie elektrą. J. Nainys, 1974 m.

 

III KURSAS

10 laida

Elektrostatikos teorinės užduotys, parengė doc. A. Žindulis

Optikos teorinės užduotys, parengė doc. V. A. Šalna

Tarptautinių fizikos olimpiadų teorinės užduotys, pateikė prof. A. R. Bandzaitis

Perskaityti: Fizikos mįslės. R. Karazija, 1999 m.