atviras neakivaizdinis kasmetinis
mokyklinĖs fizikos uŽduoČIŲ sprendimo

  

TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

 

17-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 30-ieji mokyklos mokslo metai (2023–2024)

 

Sprendimų vertinimas  
Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!  

 

11-oji užduotis Nr. FT17-11 / 2024 02 19 – 03 17 Užduoties sprendimus iki 2024 03 17 siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com

 

10-oji užduotis Nr. FT17-10 / 2024 01 29 – 02 25 Užduoties sprendimus iki 2024 02 25 siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com

 

9-oji užduotis Nr. FT17-9 / 2024 01 08 – 02 04  

 

8-oji užduotis Nr. FT17-8 / 2023 12 19 – 01 15  

 

7-oji užduotis Nr. FT17-7 / 2023 11 27 – 12 24 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

6-oji užduotis Nr. FT17-6 / 2023 11 06 – 12 03  

 

5-oji užduotis Nr. FT17-5 / 2023 10 16 – 11 12 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

4-oji užduotis Nr. FT17-4 / 2023 09 25 – 10 22 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

3-ioji užduotis Nr. FT17-3 / 2023 09 04 – 10 01 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

2-oji užduotis Nr. FT17-2 / 2023 08 14 – 09 10 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-oji užduotis Nr. FT17-1 / 2023 07 24 – 08 20 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Failas turi būti PDF formato. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


16-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 29-ieji mokyklos mokslo metai (2022–2023)

 

RADVILAS RUMŠAS, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 16-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2023 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO ir FINIŠO dalių užduočių sprendimo nugalėtoju.
   
Sprendimų vertinimas  
Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!  

 

15-oji užduotis Nr. FT16-15 / 2023 04 24 – 05 21 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

14-oji užduotis Nr. FT16-14 / 2023 04 03 – 04 30 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

13-oji užduotis Nr. FT16-13 / 2023 03 13 – 04 09 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

12-oji užduotis Nr. FT16-12 / 2023 02 20 – 03 19 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

11-oji užduotis Nr. FT16-11 / 2023 01 30 – 02 26 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

10-oji užduotis Nr. FT16-10 / 2023 01 09 – 02 05 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

9-oji užduotis Nr. FT16-9 / 2022 12 19 – 2023 01 15 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

8-oji užduotis Nr. FT16-8 / 2022 11 28 – 12 25 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

7-oji užduotis Nr. FT16-7 / 2022 11 07 – 12 04 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

6-oji užduotis Nr. FT16-6 / 2022 10 17 – 11 13 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

5-oji užduotis Nr. FT16-5 / 2022 09 26 – 10 23 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

4-oji užduotis Nr. FT16-4 / 2022 09 05 – 10 02 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

3-ioji užduotis Nr. FT16-3 / 2022 08 16 – 09 12 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

2-oji užduotis Nr. FT16-2 / 2022 07 25 – 08 21 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-oji užduotis Nr. FT16-1 / 2022 07 04 – 07 31 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Failas turi būti PDF formato. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


15-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 28-ieji mokyklos mokslo metai (2021–2022)

 

KAROLINA ČEREŠKEVIČIŪTĖ, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivė, geriausiai iš visų dalyvių atliko 15-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoja ir yra pripažįstama 2022 metų GERIAUSIA FIZIKOS ŽINOVE. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro FINIŠO dalies užduočių sprendimo nugalėtoja.

Matas Garbaravičius itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 15-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso pirmosios – STARTO – dalies užduotis ir tapo turnyro STARTO dalies užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

 

 

Sprendimų vertinimas  
   
Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!  

 

15-oji užduotis Nr. FT15-15 / 2022 04 25 – 05 22 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

14-oji užduotis Nr. FT15-14 / 2022 04 04 – 05 01 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

13-oji užduotis Nr. FT15-13 / 2022 03 14 – 04 10 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

12-oji užduotis Nr. FT15-12 / 2022 02 21 – 03 20 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

11-oji užduotis Nr. FT15-11 / 2022 01 31 – 02 27 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

10-oji užduotis Nr. FT15-10 / 2022 01 10 – 02 06 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

9-oji užduotis Nr. FT15-9 / 2021 12 20 – 01 16 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

8-oji užduotis Nr. FT15-8 / 2021 11 29 – 12 26 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

7-oji užduotis Nr. FT15-7 / 2021 11 08 – 12 05 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

6-oji užduotis Nr. FT15-6 / 2021 10 18 – 11 14 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

5-oji užduotis Nr. FT15-5 / 2021 09 27 – 10 24

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

4-oji užduotis Nr. FT15-4 / 2021 09 06 – 10 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

3-ioji užduotis Nr. FT15-3 / 2021 08 16 – 09 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

2-oji užduotis Nr. FT15-2 / 2021 07 29 – 08 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-oji užduotis Nr. FT15-1 / 2021 07 07 – 08 03

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Failas turi būti PDF formato. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


14-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 27-ieji mokyklos mokslo metai (2020–2021)

 

SIMONAS MELAIKA, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 14-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2021 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO ir FINIŠO dalių užduočių sprendimo nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

 

 

15-oji užduotis Nr. FT14-15 / 2021 05 10 – 06 06

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

14-oji užduotis Nr. FT14-14 / 2021 04 19 – 05 16

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

13-oji užduotis Nr. FT14-13 / 2021 03 29 – 04 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

12-oji užduotis Nr. FT14-12 / 2021 03 08 – 04 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

11-oji užduotis Nr. FT14-11 / 2021 02 15 – 03 14

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

10-oji užduotis Nr. FT14-10 / 2021 01 25 – 02 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

9-oji užduotis Nr. FT14-9 / 2021 01 05 – 02 01

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

8-oji užduotis Nr. FT14-8 / 2020 12 14 – 2021 01 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

7-oji užduotis Nr. FT14-7 / 2020 11 23 – 12 20

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

6-oji užduotis Nr. FT14-6 / 2020 11 03 – 11 30

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

5-oji užduotis Nr. FT14-5 / 2020 10 12 – 11 08 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

4-oji užduotis Nr. FT14-4 / 2020 09 21 – 10 18 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

3-ioji užduotis Nr. FT14-3 / 2020 08 31 – 09 27 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

2-oji užduotis Nr. FT14-2 / 2020 08 12 – 09 08 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-oji užduotis Nr. FT14-1 / 2020 07 21 – 08 17 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Failas turi būti PDF formato. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


13-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 26-ieji mokyklos mokslo metai (2019–2020)

 

JUSTAS KAMINSKAS, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 13-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2020 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO dalies užduočių sprendimo nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

 

 

15-oji užduotis Nr. FT13-15 / 2020 05 11 – 06 07

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

14-oji užduotis Nr. FT13-14 / 2020 04 20 – 05 17

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

13-oji užduotis Nr. FT13-13 / 2020 03 30 – 04 26

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

12-oji užduotis Nr. FT13-12 / 2020 03 09 – 04 05

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

11-oji užduotis Nr. FT13-11 / 2020 02 17 – 03 15

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

10-oji užduotis Nr. FT13-10 / 2020 01 27 – 02 23

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

9-oji užduotis Nr. FT13-9 / 2020 01 06 – 02 02

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

8-oji užduotis Nr. FT13-8 / 2019 12 02 – 12 29

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

7-oji užduotis Nr. FT13-7 / 2019 11 11 – 12 08

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

6-oji užduotis Nr. FT13-6 / 2019 10 21 – 11 17

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

5-oji užduotis Nr. FT13-5 / 2019 09 30 – 10 27

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

4-oji užduotis Nr. FT13-4 / 2019 09 09 – 10 06

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

3-ioji užduotis Nr. FT13-3 / 2019 08 19 – 09 15

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

2-oji užduotis Nr. FT13-2 / 2019 07 29 – 08 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-oji užduotis Nr. FT13-1 / 2019 07 09 – 08 05

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


12-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 25-ieji mokyklos mokslo metai (2018–2019)

 

DOMANTAS BURBA, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 12-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2019 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO ir FINIŠO dalių užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

 

Sprendimų vertinimas

 

 

15-oji užduotis Nr. FT12-15 / 2019 05 23 – 06 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

14-oji užduotis Nr. FT12-14 / 2019 05 06 – 06 02

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

13-oji užduotis Nr. FT12-13 / 2019 04 17 – 05 14

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

12-oji užduotis Nr. FT12-12 / 2019 03 22 – 04 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

11-oji užduotis Nr. FT12-11 / 2019 02 25 – 03 24

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

10-oji užduotis Nr. FT12-10 / 2019 01 28 – 02 24

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

9-oji užduotis Nr. FT12-9 / 2019 01 07 – 02 03

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

8-oji užduotis Nr. FT12-8 / 2018 12 03 – 12 30

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

7-oji užduotis Nr. FT12-7 / 2018 11 12 – 12 09

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

6-oji užduotis Nr. FT12-6 / 2018 10 22 – 11 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

5-oji užduotis Nr. FT12-5 / 2018 09 25 – 10 22

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

4-oji užduotis Nr. FT12-4 / 2018 09 05 – 10 02

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

3-ioji užduotis Nr. FT12-3 / 2018 08 13 – 09 09

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

2-oji užduotis Nr. FT12-2 / 2018 07 24 – 08 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-oji užduotis Nr. FT12-1 / 2018 07 05 – 08 02

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


11-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 24-ieji mokyklos mokslo metai (2017–2018)
 

RIČARDAS NAVICKAS, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 11-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2018 metų geriausiu fizikos žinovu. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro FINIŠO dalių užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

EMILIS KAZIUKĖNAS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 11-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso pirmosios – STARTO – dalies užduotis ir tapo turnyro STARTO dalies užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.
Sprendimų vertinimas

 

15-oji užduotis Nr. FT11-15 / 2018 05 14 – 06 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT11-14 / 2018 04 23 – 05 20

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT11-13 / 2018 04 06 – 05 03

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT11-12 / 2018 03 13 – 04 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT11-11 / 2018 02 19 – 03 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT11-10 / 2018 01 22 – 02 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT11-9 / 2018 01 02 – 01 30

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT11-8 / 2017 12 11 – 2018 01 07

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT11-7 / 2017 11 20 – 12 17

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT11-6 / 2017 10 30 – 11 26

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT11-5 / 2017 10 09 – 11 05

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT11-4 / 2017 09 18 – 10 15

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

3-oji užduotis Nr. FT11-3 / 2017 08 22 – 09 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT11-2 / 2017 08 01 – 08 28

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT11-1 / 2017 07 11 – 08 07

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

DĖMESIO! Pilni užduočių sprendimai su paaiškinimais (ne tik vien surašyti atsakymai!) turi būti pateikti tik surinkti kompiuteriu su įstatytais į tekstą brėžiniais, jei tokie sprendimui yra reikalingi. Kiekvieno sprendimų lapo viršuje būtina nurodyti užduoties numerį ir dalyvio duomenis. Atsiųstos skenuotos ar fotografuotos sprendimų juodraščių kopijos nebus įvertinamos. Tokių kopijų pateikimo atveju, užduočių sprendimų vertinimo lentelėje bus įrašoma tik raidė „b“, pažyminti tik dalyvio bandymą pateikti užduoties sprendimą.


10-ASIS FIZIKOS TURNYRAS
 23-ieji mokyklos mokslo metai (2016–2017)

JOKŪBAS PELANSKIS, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 10-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2017 metų geriausiu fizikos žinovu. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO bei FINIŠO dalių užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

 

Sprendimų vertinimas

 

15-oji užduotis Nr. FT10-15 / 2017 05 09 – 06 06 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT10-14 / 2017 04 19 – 05 16

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT10-13 / 2017 03 27 – 04 23

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT10-12 / 2017 03 06 – 04 02

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT10-11 / 2017 02 13 – 03 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT10-10 / 2017 01 23 – 02 19

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT10-9 / 2017 01 02 – 01 29

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT10-8 / 2016 12 15 – 2017 01 11

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT10-7 / 2016 11 22 – 12 19

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT10-6 / 2016 11 07 – 12 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT10-5 / 2016 10 12 – 11 08

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT10-4 / 2016 09 21 – 10 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

3-oji užduotis Nr. FT10-3 / 2016 08 30 – 09 26

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT10-2 / 2016 07 26 – 08 22

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT10-1 / 2016 07 14 – 08 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė


9-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 22-ieji mokyklos mokslo metai (2015–2016)

ELVINAS RIBINSKAS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 9-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2016 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO dalies užduočių sprendimo nugalėtoju.


Sprendimų vertinimas

15-oji užduotis Nr. FT9-15 / 2016 05 09 – 06 05

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT9-14 / 2016 04 20 – 05 17

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT9-13 / 2016 03 24 – 04 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT9-12 / 2016 03 02 – 03 29

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT9-11 / 2016 02 09 – 03 07

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT9-10 / 2016 01 25 – 02 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT9-9 / 2016 01 04 – 01 31

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT9-8 / 2015 12 21 – 2016 01 17

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT9-7 / 2015 11 25 – 12 22

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT9-6 / 2015 11 04 – 12 01

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT9-5 / 2015 10 13 – 11 09

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT9-4 / 2015 09 21 – 10 19

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

3-oji užduotis Nr. FT9-3 / 2015 08 25 – 09 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT9-2 / 2015 07 29 – 08 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT9-1 / 2015 07 08 – 08 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė


8-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 21-ieji mokyklos mokslo metai (2014–2015)

ELVINAS RIBINSKAS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 8-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2015 metų geriausiu fizikos žinovu. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO bei FINIŠO dalių užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

15-oji užduotis Nr. FT8-15 / 2015 04 28 – 05 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT8-14 / 2015 04 13 – 05 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT8-13 / 2015 03 16 – 04 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT8-12 / 2015 02 23 – 03 22

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT8-11 / 2015 02 09 – 03 08

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT8-10 / 2015 02 02 – 03 01

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT8-9 / 2014 12 22 – 01 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT8-8 / 2014 12 02 – 12 29

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT8-7 / 2014 11 11 – 12 08

6-oji užduotis Nr. FT8-6 / 2014 10 20 – 11 16

5-oji užduotis Nr. FT8-5 / 2014 09 30 – 10 27

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT8-4 / 2014 09 12 – 10 09

3-oji užduotis Nr. FT8-3 / 2014 08 19 – 09 16

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT8-2 / 2014 07 28 – 08 24

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT8-1 / 2014 07 08 – 08 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 


7-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 20-ieji mokyklos mokslo metai (2013–2014)

 

JUSTINAS RUMBUTIS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 7-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2014 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO dalies užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

VYTAUTAS STRIMAITIS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 7-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso antrosios – FINIŠO – dalies užduotis ir tapo turnyro FINIŠO dalies užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

15-oji užduotis Nr. FT7-15 / 2014 05 12 – 06 08

14-oji užduotis Nr. FT7-14 / 2014 04 14 – 05 11

13-oji užduotis Nr. FT7-13 / 2014 03 26 – 04 23 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT7-12 / 2014 03 04 – 03 31 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT7-11 / 2014 02 05 – 03 04

10-oji užduotis Nr. FT7-10 / 2014 01 13 – 02 09

9-oji užduotis Nr. FT7-9 / 2013 12 23 – 01 20

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT7-8 / 2013 12 02 – 12 30

7-oji užduotis Nr. FT7-7 / 2013 11 12 – 12 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT7-6 / 2013 10 23 – 11 20

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT7-5 / 2013 09 30 – 10 28

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

3-ioji užduotis Nr. FT7-3 / 2013 08 19 – 09 16

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT7-2 / 2013 07 29 – 08 26

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 


6-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 19-ieji mokyklos mokslo metai (2012–2013)

       
JUSTINAS RUMBUTIS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 6-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2013 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro FINIŠO dalies užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

GINTAUTAS KAMUNTAVIČIUS itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 2-ojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 6-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso pirmosios – STARTO – dalies užduotis ir tapo turnyro STARTO dalies užduočių sprendimo absoliučiu nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

 

15-oji užduotis Nr. FT6-15 / 2013 04 22 – 05 20

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT6-14 / 2013 04 02 – 04 29

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT6-13 / 2013 03 13 – 04 08

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT6-12 / 2013 02 19 – 03 18

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT6-11 / 2013 01 29 – 02 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT6-10 / 2013 01 07 – 02 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT6-9 / 2012 12 17 – 01 14

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT6-8 / 2012 11 26 – 12 27

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT6-7 / 2012 11 05 – 12 03

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT6-6 / 2012 10 19 – 11 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT6-5 / 2012 09 24 – 10 22

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT6-4 / 2012 09 03 – 10 01

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

3-ioji užduotis Nr. FT6-3 / 2012 08 13 – 09 10

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT6-2 / 2012 07 23 – 08 20

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT6-1 / 2012 07 09 – 08 06

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

 


5-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 18-ieji mokyklos mokslo metai (2011–2012)

TOMAS ČERŠKUS, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 5-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmečio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2012 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Jis taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO ir FINIŠO dalių absoliučiu nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

 

15-oji užduotis Nr. FT5-15 / 2012 04 30 – 05 28

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT5-14 / 2012 04 11 – 05 07

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė 

13-oji užduotis Nr. FT5-13 / 2012 03 19 – 04 16

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT5-12 / 2012 02 27 – 03 26

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT5-11 / 2012 02 06 – 03 05

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT5-10 / 2012 01 16 – 02 13

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT5-9 / 2011 12 27 – 01 23

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT5-8 / 2011 12 05 – 01 02

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT5-7 / 2011 11 17 – 12 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT5-6 / 2011 10 24 – 11 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT5-5 / 2011 09 27 – 10 24

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT5-4 / 2011 09 05 – 10 03

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

3-oji užduotis Nr. FT5-3 / 2011 08 17 – 09 12

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT5-2 / 2011 07 25 – 08 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT5-1 / 2011 07 04 – 08 01

  Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir

jų verčių lentelė

 


4-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

 17-ieji mokyklos mokslo metai (2010–2011)

 

TADAS VASILIAUSKAS, itin gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ 3-iojo kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 4-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmetinio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2011 metų GERIAUSIU FIZIKOS ŽINOVU. Jis taip pat tapo šio Fizikos turnyro STARTO ir FINIŠO dalių absoliučiu nugalėtoju.

Sprendimų vertinimas

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

 

15-oji užduotis Nr. FT4-15 / 2011 05 02 – 05 29

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT4-14 / 2011 04 12 – 05 09

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT4-13 / 2011 03 22 – 04 19

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT4-12 / 2011 03 01 – 03 28

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT4-11 / 2011 01 31 – 02 27

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT4-10 / 2011 01 13 – 02 09

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT4-9 / 2010 12 21 – 01 18

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT4-8 / 2010 11 29 – 12 26

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT4-7 / 2010 11 08 – 12 05

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT4-6 / 2010 10 20 – 11 16

   Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT4-5 / 2010 09 27 – 10 24

  Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT4-4 / 2010 09 06 – 10 03

  Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

3-ioji užduotis Nr. FT4-3 / 2010 08 16 – 09 12

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT4-2 / 2010 07 26 – 08 22

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT4-1 / 2010 07 07 – 08 01

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 


3-IASIS FIZIKOS TURNYRAS

   16-ieji mokyklos mokslo metai (2009–2010)

 

JUSTAS DAUPARAS ypatingai gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ III kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 3-iojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmetinio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2010 metų geriausiu fizikos žinovu. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro Starto dalies nugalėtoju.

TADAS KARTANAS ypatingai gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ III kurso moksleivis, geriausiai iš visų dalyvių atliko 3-iojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmetinio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso FINIŠO dalies užduotis bei baigiamąją eksperimentinę užduotį ir tapo šio fizikos turnyro Finišo dalies nugalėtoju bei geriausiu eksperimentuotoju.

 

Sprendimų vertinimas

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

 

15-oji užduotis Nr. FT3-15 / 2010 04 27 – 05 23

  Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

14-oji užduotis Nr. FT3-14 / 2010 04 06 – 05 03

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

13-oji užduotis Nr. FT3-13 / 2010 03 15 – 04 11

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

12-oji užduotis Nr. FT3-12 / 2010 02 22 – 03 21

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

11-oji užduotis Nr. FT3-11 / 2010 02 01 – 02 28

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

10-oji užduotis Nr. FT3-10 / 2010 01 11 – 02 07

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

9-oji užduotis Nr. FT3-9 / 2009 12 21 – 01 17

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

8-oji užduotis Nr. FT3-8 / 2009 11 30 – 12 27

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

7-oji užduotis Nr. FT3-7 / 2009 11 09 – 12 06

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

6-oji užduotis Nr. FT3-6 / 2009 10 19 – 11 15

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

5-oji užduotis Nr. FT3-5 / 2009 09 28 – 10 25

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

4-oji užduotis Nr. FT3-4 / 2009 09 07 – 10 04

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

3-ioji užduotis Nr. FT3-3 / 2009 08 17 – 09 14

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

2-oji užduotis Nr. FT3-2 / 2009 07 27 – 08 24

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

1-oji užduotis Nr. FT3-1 / 2009 07 07 – 08 04

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

 


2-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

15-ieji mokyklos mokslo metai (2008–2009)

 

Lukas Krasauskas ypatingai gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ absolventas (2007 m.), geriausiai iš visų dalyvių atliko 2-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmetinio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, tapo jo absoliučiu nugalėtoju ir yra pripažįstamas 2009 metų bei Lietuvos Tūkstantmečio geriausiu fizikos žinovu. Taip pat tapo šio Fizikos turnyro tiek Starto, tiek Finišo absoliučiu nugalėtoju, geriausiai iš visų dalyvių atliko baigiamąją eksperimentinę užduotį.

TADAS VASILIAUSKAS ypatingai gabių mokinių ugdymo viešosios įstaigos papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ I kurso moksleivis, geriausiai iš visų moksleivių atliko 2-ojo Fizikos turnyro – mokyklos rengiamo kasmetinio atvirojo neakivaizdinio mokyklinės fizikos užduočių sprendimo mokomojo konkurso užduotis, taip pat tapo šio Fizikos turnyro tiek Starto, tiek Finišo nugalėtoju tarp mokyklos „Fizikos olimpas“ moksleivių.

 

Sprendimų vertinimas

 

Sprendimus siųsti adresu fizikos.turnyras@gmail.com!

  

Užduotis Nr. FT2-15 / 2009 05 11 – 2009 06 07   

 

Užduotis Nr. FT2-14 / 2009 04 14 – 2009 05 11

 Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-13 / 2009 03 23 – 2009 04 19

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-12 / 2009 03 02 – 2009 03 29

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-11 / 2009 02 09 – 2009 03 09

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-10 / 2009 01 19 – 2009 02 15

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-9 / 2008 12 29 – 2009 01 25

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-8 / 2008 12 08 – 2009 01 04

Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-7 / 2008 11 17 – 12 14

   Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-6 / 2008 10 28 – 11 23

       Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-5 / 2008 10 06 – 11 02

     Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-4 / 2008 09 15 – 10 12

   Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-3 / 2008 08 26 – 09 21

  Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų dalių, vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-2 / 2008 07 24 – 09 07

  Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų dalių, vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

Užduotis Nr. FT2-1 / 2008 07 01 – 08 24

     Aiškinamasis sprendimas,
sprendimo aptarimas,
sprendimų dalių, vertinimo kriterijų ir jų verčių lentelė

 

1-ASIS FIZIKOS TURNYRAS

   14-ieji mokyklos mokslo metai (2007–2008)

 

1-ojo Fizikos turnyro absoliutus nugalėtojas mokyklos „Fizikos olimpas“ 6 laidos (2000 m.) absolventas – Mindaugas Gedvilas

Mokyklos  „Fizikos olimpas“ moksleivis, geriausiai sprendęs 1-ojo Fizikos turnyro užduotis, – Arnoldas Jasonas

Sprendimų vertinimas

  

Užduotis Nr. 1-12 / 2008 06 04 – 06 18

   Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-11 / 2008 05 14 – 05 31

  Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-10 / 2008 04 18 – 05 10

  Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-9 / 2008 03 21 – 04 13

 Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-8 / 2008 02 25 – 03 10

Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-7 / 2008 02 11 – 02 29

   Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-6 / 2008 01 08 – 01 30

   Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-5 / 2007 11 27 – 12 22

  Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-4 / 2007 11 08 – 12 10

  Aiškinamasis sprendimas

Užduotis Nr. 1-3 / 2007 10 26 – 11 20

   Aiškinamasis sprendimas

 

Užduotis Nr. 1-2 / 2007 10 01 – 10 23

   Aiškinamasis sprendimas

 

Užduotis Nr. 1-1 / 2007 08 31 – 09 27

  Aiškinamasis sprendimas